Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

toiminimi Mari Kuusisto, Y-tunnus: 2201301-3

Ailakinkatu 13, 40100 Jyväskylä

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Mari Kuusisto, puhelin 040 416 5133

mari@marikuusisto.com

REKISTERIN NIMI

Toiminimi Mari Kuusiston asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Rekisterin käyttötarkoitus on toiminimi Mari Kuusiston asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, toiminnan kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää toiminimi Mari Kuusiston omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Toiminimi Mari Kuusisto saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan toiminimi Mari Kuusiston asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on toiminimi Mari Kuusisto asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, toiminnan kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää toiminimi Mari Kuusiston omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Toiminimi Mari Kuusisto saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan toiminimi Mari Kuusiston asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Toiminimi Mari Kuusistolla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esimerkiksi osoitetarroja toiminimi Mari Kuusiston lähettämiin kirjeisiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen edellä mainitulla tavalla ilmoittamalla siitä toiminimi Mari Kuusiston rekisterinhoitajalle sähköpostitse.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Tietoja käsitellyistä tilauksista ja ostetuista palveluista.

TIETOLÄHTEET

Henkilö on ilmoittautunut tai osallistunut toiminimi Mari Kuusiston ohjaamaan kirjoittajaryhmään tai -kurssille, verkkovälitteiselle kurssille tai maksuttomalle verkkoluennolle, tilannut uutiskirjeen, pyytänyt lisätietoja huojentavan kirjoittamisen palveluista, rekisteröitynyt blogin seuraajaksi tai kommentoinut blogikirjoitusta.

Sivustoilla on käytössä evästeitä, Google Analytics, Adwords, ja Facebook-pikseli.

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakastietoja ei luovuteta toiminimi Mari Kuusiston ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin ulkopuolelle, mikäli se on toiminimi Mari Kuusiston rekisterin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä. Rekisteristä poistamista tulee pyytää kirjallisesti sähköpostilla toiminimi Mari Kuusiston rekisterinhoitajalta.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää toiminimi Mari Kuusiston myöntämiä käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee asiakkuussuhteen tyypistä riippuen toiminimi Mari Kuusiston salasanasuojatulla palvelimella, MailChimp-sähköpostityökalun suojatussa rekisterissä, Verkkolaskut-laskutuspalvelun suojatussa rekisterissä sekä varmuuskopioina ulkoisella pääsykoodilla suojatuilla laitteilla, salasanasuojattuna tiedostona.

Toiminimi Mari Kuusisto huolehtii tietoturvasta muun muassa päivittämällä salasanat säännöllisesti ja käyttämällä aina mahdollisuuksien mukaan kaksivaiheista autentikointia. marikuusisto.com-sivustolla on ssl-sertifikaatti ja yrityksellä on asianmukaiset virustorjuntaohjelmistot päätelaitteillaan.

%d bloggaajaa tykkää tästä: